image1 image2 image3 image4 image5
ZWROT PODATKU VAT Z UE


Kompleksowa obsługa procedury VAT-REF

Powierzając nam sprawy związane z procesowaniem wniosków VAT-REF Nasi klienci uzyskują szereg korzyści, do których w szczególności możemy zaliczyć:

  • Brak zaangażowania swojego czasu, oraz własnych pracowników,

  • Gwarancja poprawnego sporządzenia wniosków, prowadzenia korespondencji wjęzykach obcych, przeprowadzenia ewentualnej procedury odwoławczej,

  • Dostęp do informacji opartej o doświadczenie reprezentanta, dotyczących tego jak i gdzie dokonywać zakupów, by zwroty były maksymalnie efektywneW ramach naszej oferty proponujemy:  • Przygotowanie odpowiednich pełnomocnictw i upoważnień,

  • Weryfikację formalną i merytoryczną dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot VAT,

  • Sporządzenie wniosku w formie elektronicznej,

  • Skanowanie załączników, dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,

  • Przesłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym,

  • Pomoc i wsparcie w kontaktach z Urzędem Skarbowym w sprawie zwrotu


Oddając sprawę w nasze ręce w bezpieczny sposób odzyskasz VAT dla swojej firmy zapłacony w innym kraju UE.